Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Klant: persoon welke tickets bestelt op de website van 24 Tickets Online;
Fysiek ticket: betreft een origineel fysiek ticket van de betreffende content aanbieder;
E-ticket: digitaal ticket welke middels een hyperlink via de website van 24 Tickets Online wordt opgehaald. Het e-ticket geeft toegang d.m.v. een zogenaamde unieke barcode welke aan de toegang van de betreffende content aanbieder wordt gescand;
iDEAL betaling: betaling middels de eigen internet bankiermethode van de klant.

Artikel 2. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere bestelling van tickets, zowel bestellingen van fysieke of e-tickets via de website va 24 Tickets Online.
 2. De website van 24 Tickets Online bemiddelt uitsluitend in het kunnen verkopen van tickets van de content aanbieder en eventueel voordeel en stelt deze via haar website beschikbaar. Dit geschiedt door zowel de fysieke als e-tickets van content aanbieders te versturen c.q. digitaal te verzenden.
 3. Alle informatie met betrekking tot het te verkrijgen ticket en eventueel voordeel wordt vermeld op de website van 24 Tickets Online. Deze informatie wordt onder voorbehoud van de content aanbieder verstrekt. 24 Tickets Online is niet verantwoordelijk voor fouten in geplaatste teksten afkomstig van content aanbieders.
 4. Met betrekking tot de afhandeling en het gebruik van de tickets zullen de voorwaarden van de desbetreffende contentaanbieder van toepassing zijn.
 5. Tickets vermeld op de website van 24 Tickets Online zijn beschikbaar mits anders vermeld. Prijzen van tickets op de website van 24 Tickets Online zijn inclusief BTW en exclusief transactiekosten welke separaat worden weergegeven.

 


Artikel 3. Betaling en levering fysieke en e-tickets

 1. Bestellen fysieke tickets (dit betreft het bestellen van tickets welke direct vanuit 24 Tickets Online per post aan de klant worden verzonden): betaling is mogelijk middels een iDEAL betaling. De levering van fysieke tickets bij een voltooide betaling geschiedt binnen 3 werkdagen.
 2. Bestellen e-tickets: betaling is mogelijk middels een iDEAL betaling. De tickets worden direct (real-time) digitaal geleverd (ophalen middels een hyperlink) en dienen door de klant zelf te worden geprint. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en op juiste wijze printen van het e-ticket.
 3. Geleverde fysieke en e-tickets zijn niet inwisselbaar of om te ruilen via 24 Tickets Online. Geleverde tickets zijn niet te retourneren aan 24 Tickets Online.
 4. Fysieke tickets worden verzonden in blanco enveloppen voorzien van porto en adressering van de klant. Op de voorzijde van de enveloppe is postcode en huisnummer van 24 Tickets Online gedrukt (2288 EW – 2 t).
 5. Adressering van de klant voor aflevering van de fysieke tickets geschiedt d.m.v. batch verwerking, wat inhoudt dat de ingevoerde NAW gegevens van de klant op het bestelformulier rechtstreeks worden overgenomen zonder inmenging en controle van 24 Tickets Online. 24 Tickets Online is niet aansprakelijk voor foutieve adressering door ingeven van de klant.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. 24 Tickets Online is nimmer aansprakelijk voor de content van de content aanbieder. Tickets en voordelen worden verkocht / verstrekt op naam en voor risico van content aanbieder.
 2. 24 Tickets Online kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade welke ontstaat uit het feit dat het betreffende contentaanbod om welke reden dan ook geen doorgang vindt. 24 Tickets Online zal al het mogelijke doen om de klant tijdig te informeren indien contentaanbod niet of op een ander tijdstip plaats vindt.
 3. Vanaf het moment dat het ticket aan de klant beschikbaar is gesteld, is het risico van verlies, diefstal of beschadiging voor de klant.

Artikel 5. Reclameren fysieke tickets

 1. Reclameren van niet ontvangen fysieke tickets is uitsluitend mogelijk binnen 14 dagen na de maximale leveringstermijn van de betreffende tickets. Hierna is reclameren niet meer mogelijk. Reclamaties zijn uitsluitend geldig voor fysieke tickets en worden binnen 5 werkdagen in behandeling genomen door 24 Tickets Online.
 2. Bij foutief opgegeven adressering door de klant is 24 Tickets Online niet aansprakelijk voor de verloren tickets. Indien de tickets door opgave foutieve adressering terug komen via PostNL als 'niet leverbaar' dan zal 24 Tickets Online de tickets opnieuw verzenden na opgave van de juiste adressering door de klant. 24 Tickets Online mag hierbij opnieuw de transactiekosten berekenen.

Artikel 6. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.